April

May

March

  1.   Kalends Anne McCaffrey §  
  2. xi iiii Non    
  3.   iii Non    
  4. xix ii Non    
  5. viii Nones    
  6. xvi viii Id    
  7. v vii    
  8. vi    
  9. xiii v Id    
  10. ii iiii Id    
  11. iii Id    
  12. x ii Id Yuri’s Night §  
  13. Ides    
  14. xviii xviii Kal Gerry Anderson §  
  15. vii xvii Kal    
  16. vii xvi Kal    
  17. xv xv Kal    
  18. iiii xiiii Kal   Sun enters taurus
  19. xiii Kal    
  20. xii xii Kal    
  21. i xi Kal    
  22. x Kal    
  23. ix ix Kal    
  24. viii Kal    
  25. xvii vii Kal    
  26. vi vi Kal    
  27. v Kal    
  28. xiiii iiii Kal Terry Pratchett §  
  29. iii iii Kal    
  30. ii Kal Claude Shannon §  


Calendar Home