December

January

November

  1. xiii Kalends    
  2. ii iiii Non    
  3. iii Non    
  4. x ii Non    
  5.   Nones    
  6. xviii viii Id    
  7. vii vii Id    
  8. vi Id Aaron Allston §  
  9. xv v Id Grace Hopper §  
  10. iiii iiii Id Ada Lovelace §  
  11. iii Id    
  12. xii ii Id    
  13. i Ides    
  14. xix Kal    
  15. ix xviii Kal    
  16. xvii Kal Arthur C. Clarke §  
  17. xvii xvi Kal Jack L. Chalker §  
  18. vi xv Kal Alfred Bester §  
  19. xiiii Kal    
  20. xiiii xiii Kal    
  21. iii xii Kal   Winter Solstice
  22. xi Kal    
  23. xi x Kal    
  24. xix ix Kal    
  25. viii Kal    
  26. viii vii Kal Charles Babbage §  
  27. vi Kal    
  28. xvi v Kal    
  29. v iiii Kal    
  30. iii Kal    
  31. xiii ii Kal    


Calendar Home