January

February

December

  1. iii Kalends    
  2.   iiii Non Isaac Asimov §  
  3. xi iii Non J. R. R. Tolkien §  
  4.   ii Non    
  5. xix Nones    
  6. viii viii Id    
  7.   vii Id    
  8. xvi vi Id David Bowie §  
  9. v v Id    
  10.   iiii Id George Alec Effinger §  
  11. xiii iii Id    
  12. ii ii Id    
  13.   Ides    
  14. x xix Kal    
  15.   xviii Kal    
  16. xviii xvii Kal    
  17. vii xvi Kal Benjamin Franklin §  
  18.   xv Kal   Sun enters aquarius
  19. xv xiiii Kal Edgar Allan Poe §  
  20. iiii xiii Kal    
  21.   xii Kal    
  22. xii xi Kal Robert E Howard §  
  23. i x Kal    
  24.   ix Kal    
  25. ix viii Kal    
  26.   vii Kal    
  27. xvii vi Kal    
  28. vi v Kal    
  29.   iiii Kal    
  30. xiiii iii Kal    
  31. iii ii Kal    


Calendar Home