June

July

May

  1.   Kalends    
  2. xix iiii Non    
  3. viii iii Non    
  4. xvi ii Non    
  5. v Nones    
  6. viii Id    
  7. xiii vii Id    
  8. ii vi Id John W Campbell §  
  9. v Id    
  10. x iiii Id    
  11. iii Id    
  12. xviii ii Id    
  13. vii Ides John Nash §  
  14. xviii Kal    
  15. xv xvii Kal    
  16. iiii xvi Kal    
  17. xv Kal    
  18. xii xiiii Kal    
  19. i xiii Kal    
  20. xii Kal    
  21. ix xi Kal   Summer solstice
  22. x Kal    
  23. xvii ix Kal Alan Turing §  
  24. vi viii Kal    
  25. vii Kal    
  26. xiiii vi Kal    
  27. iii v Kal    
  28. iiii Kal    
  29. xi iii Kal    
  30. ii Kal    


Calendar Home