November

December

Spocktober

  1.   Kalends    
  2. xiii iiii Non    
  3. ii iii Non    
  4.   ii Non    
  5. x Nones    
  6.   viii Id    
  7. xviii vii Id Marie Curie §  
  8. vii vi Id    
  9.   v Id Carl Sagan §  
  10. xv iiii Id    
  11. iiii iii Id    
  12.   ii Id    
  13. xii Ides Robert Lewis Stevenson §  
  14. i xviii Kal    
  15.   xvii Kal    
  16. ix xvi Kal    
  17.   xv Kal    
  18. xvii xiiii Kal    
  19. vi xiii Kal    
  20.   xii Kal    
  21. xiiii xi Kal    
  22. iii x Kal    
  23.   ix Kal    
  24. xi viii Kal    
  25. xix vii Kal    
  26.   vi Kal    
  27. viii v Kal    
  28.   iiii Kal    
  29. xvi iii Kal    
  30. v ii Kal    


Calendar Home