September

Spocktober

August

  1. xvi Kalends Edgar Rice Burroughs §  
  2. v iiii Non    
  3. iii Non    
  4. xiii ii Non    
  5. ii Nones   End of dies caniculares
  6. viii Id    
  7. x vii Id    
  8. vi Id    
  9. xviii v Id Dennis Ritchie §  
  10. vii iiii Id    
  11. iii Id    
  12. xv ii Id    
  13. iiii Ides Roald Dahl §  
  14. xviii Kal    
  15. xii xvii Kal    
  16. i xvi Kal    
  17. xv Kal    
  18. ix xiiii Kal    
  19. xiii Kal Tanith Lee §  
  20. xvii xii Kal    
  21. vi xi Kal H.G. Wells §  
  22. x Kal Hobbit Day §  
  23. xiiii ix Kal   Autumn equinox
  24. iii viii Kal Jim Henson §  
  25. vii Kal    
  26. xi vi Kal    
  27. xix v Kal    
  28. iiii Kal    
  29. viii iii Kal    
  30. ii Kal    


Calendar Home